Untitled Document
stu nicholls dot com | menu - Pro dropdown #1
Boletin Oficial Nro. 249
Publicado el 19-07-2019
Ver última ediciķn
Ediciones anteriores
 
Ordenanzas
ORDENANZA Nē 3053-CM-19
ORDENANZA Nē 3054-CM-19
ORDENANZA Nē 3055-CM-19
ORDENANZA Nē 3056-CM-19
ORDENANZA Nē 3057-CM-19
ORDENANZA Nē 3058-CM-19
ORDENANZA Nē 3059-CM-19
ORDENANZA Nē 3060-CM-19
ORDENANZA Nē 3062-CM-19
ORDENANZA Nē 3065-CM-19
ORDENANZA Nē 3066-CM-19
ORDENANZA Nē 3067-CM-19
ORDENANZA Nē 3068-CM-19
ORDENANZA Nē 3069-CM-19
ORDENANZA Nē 3070-CM-19
ORDENANZA Nē 3071-CM-19
Resoluciones
RESOLUCION Nē 00002247-I-2019
RESOLUCION Nē 00002275-I-2019
RESOLUCION Nē 00002276-I-2019
RESOLUCION Nē 00002277-I-2019
RESOLUCION Nē 00002278-I-2019
RESOLUCION Nē 00002279-I-2019
RESOLUCION Nē 00002280-I-2019
RESOLUCION Nē 00002281-I-2019
RESOLUCION Nē 00002282-I-2019
RESOLUCION Nē 00002283-I-2019
RESOLUCION Nē 00002284-I-2019
RESOLUCION Nē 00002285-I-2019
RESOLUCION Nē 00002286-I-2019
RESOLUCION Nē 00002287-I-2019
RESOLUCION Nē 00002288-I-2019
RESOLUCION Nē 00002289-I-2019
RESOLUCION Nē 00002290-I-2019
RESOLUCION Nē 00002291-I-2019
RESOLUCION Nē 00002292-I-2019
RESOLUCION Nē 00002293-I-2019
RESOLUCION Nē 00002294-I-2019
RESOLUCION Nē 00002295-I-2019
RESOLUCION Nē 00002296-I-2019
RESOLUCION Nē 00002297-I-2019
RESOLUCION Nē 00002298-I-2019
RESOLUCION Nē 00002299-I-2019
RESOLUCION Nē 00002300-I-2019
RESOLUCION Nē 00002301-I-2019
RESOLUCION Nē 00002302-I-2019
RESOLUCION Nē 00002303-I-2019
RESOLUCION Nē 00002304-I-2019
RESOLUCION Nē 00002305-I-2019
RESOLUCION Nē 00002306-I-2019
RESOLUCION Nē 00002307-I-2019
RESOLUCION Nē 00002308-I-2019
RESOLUCION Nē 00002309-I-2019
RESOLUCION Nē 00002310-I-2019
RESOLUCION Nē 00002311-I-2019
RESOLUCION Nē 00002312-I-2019
RESOLUCION Nē 00002313-I-2019
RESOLUCION Nē 00002314-I-2019
RESOLUCION Nē 00002315-I-2019
RESOLUCION Nē 00002316-I-2019
RESOLUCION Nē 00002317-I-2019
RESOLUCION Nē 00002318-I-2019
RESOLUCION Nē 00002319-I-2019
RESOLUCION Nē 00002320-I-2019
RESOLUCION Nē 00002321-I-2019
RESOLUCION Nē 00002322-I-2019
RESOLUCION Nē 00002324-I-2019
RESOLUCION Nē 00002325-I-2019
RESOLUCION Nē 00002326-I-2019
RESOLUCION Nē 00002327-I-2019
RESOLUCION Nē 00002328-I-2019
RESOLUCION Nē 00002329-I-2019
RESOLUCION Nē 00002330-I-2019
RESOLUCION Nē 00002331-I-2019
RESOLUCION Nē 00002332-I-2019
RESOLUCION Nē 00002333-I-2019
RESOLUCION Nē 00002334-I-2019
RESOLUCION Nē 00002335-I-2019
RESOLUCION Nē 00002336-I-2019
RESOLUCION Nē 00002337-I-2019
RESOLUCION Nē 00002338-I-2019
RESOLUCION Nē 00002339-I-2019
RESOLUCION Nē 00002340-I-2019
RESOLUCION Nē 00002341-I-2019
RESOLUCION Nē 00002342-I-2019
RESOLUCION Nē 00002343-I-2019
RESOLUCION Nē 00002344-I-2019
RESOLUCION Nē 00002345-I-2019
RESOLUCION Nē 00002346-I-2019
RESOLUCION Nē 00002347-I-2019
RESOLUCION Nē 00002348-I-2019
RESOLUCION Nē 00002349-I-2019
RESOLUCION Nē 00002350-I-2019
RESOLUCION Nē 00002351-I-2019
RESOLUCION Nē 00002352-I-2019
RESOLUCION Nē 00002353-I-2019
RESOLUCION Nē 00002354-I-2019
RESOLUCION Nē 00002355-I-2019
RESOLUCION Nē 00002356-I-2019
RESOLUCION Nē 00002357-I-2019
RESOLUCION Nē 00002358-I-2019
RESOLUCION Nē 00002359-I-2019
RESOLUCION Nē 00002360-I-2019
RESOLUCION Nē 00002361-I-2019
RESOLUCION Nē 00002362-I-2019
RESOLUCION Nē 00002363-I-2019
RESOLUCION Nē 00002364-I-2019
RESOLUCION Nē 00002365-I-2019
RESOLUCION Nē 00002366-I-2019
RESOLUCION Nē 00002367-I-2019
RESOLUCION Nē 00002368-I-2019
RESOLUCION Nē 00002369-I-2019
RESOLUCION Nē 00002370-I-2019
RESOLUCION Nē 00002371-I-2019
RESOLUCION Nē 00002372-I-2019
RESOLUCION Nē 00002373-I-2019
RESOLUCION Nē 00002374-I-2019
RESOLUCION Nē 00002375-I-2019
RESOLUCION Nē 00002376-I-2019
RESOLUCION Nē 00002377-I-2019
RESOLUCION Nē 00002378-I-2019
RESOLUCION Nē 00002379-I-2019
RESOLUCION Nē 00002380-I-2019
RESOLUCION Nē 00002381-I-2019
RESOLUCION Nē 00002382-I-2019
RESOLUCION Nē 00002383-I-2019
RESOLUCION Nē 00002384-I-2019
RESOLUCION Nē 00002385-I-2019
RESOLUCION Nē 00002386-I-2019
RESOLUCION Nē 00002387-I-2019
RESOLUCION Nē 00002388-I-2019
RESOLUCION Nē 00002389-I-2019
RESOLUCION Nē 00002390-I-2019
RESOLUCION Nē 00002391-I-2019
RESOLUCION Nē 00002392-I-2019
RESOLUCION Nē 00002393-I-2019
RESOLUCION Nē 00002394-I-2019
RESOLUCION Nē 00002395-I-2019
RESOLUCION Nē 00002396-I-2019
RESOLUCION Nē 00002397-I-2019
RESOLUCION Nē 00002398-I-2019
RESOLUCION Nē 00002399-I-2019
RESOLUCION Nē 00002400-I-2019
RESOLUCION Nē 00002401-I-2019
RESOLUCION Nē 00002402-I-2019
RESOLUCION Nē 00002403-I-2019
RESOLUCION Nē 00002404-I-2019
RESOLUCION Nē 00002405-I-2019
RESOLUCION Nē 00002406-I-2019
RESOLUCION Nē 00002407-I-2019
RESOLUCION Nē 00002408-I-2019
RESOLUCION Nē 00002409-I-2019
RESOLUCION Nē 00002410-I-2019
RESOLUCION Nē 00002411-I-2019
RESOLUCION Nē 00002412-I-2019
RESOLUCION Nē 00002413-I-2019
RESOLUCION Nē 00002414-I-2019
RESOLUCION Nē 00002415-I-2019
RESOLUCION Nē 00002416-I-2019
RESOLUCION Nē 00002417-I-2019
RESOLUCION Nē 00002418-I-2019
RESOLUCION Nē 00002419-I-2019
RESOLUCION Nē 00002420-I-2019
RESOLUCION Nē 00002421-I-2019
RESOLUCION Nē 00002422-I-2019
RESOLUCION Nē 00002423-I-2019
RESOLUCION Nē 00002424-I-2019
RESOLUCION Nē 00002425-I-2019
RESOLUCION Nē 00002426-I-2019
RESOLUCION Nē 00002427-I-2019
RESOLUCION Nē 00002428-I-2019
RESOLUCION Nē 00002429-I-2019
RESOLUCION Nē 00002430-I-2019
RESOLUCION Nē 00002431-I-2019
RESOLUCION Nē 00002432-I-2019
RESOLUCION Nē 00002433-I-2019
RESOLUCION Nē 00002434-I-2019
RESOLUCION Nē 00002435-I-2019
RESOLUCION Nē 00002436-I-2019
RESOLUCION Nē 00002437-I-2019
RESOLUCION Nē 00002438-I-2019
RESOLUCION Nē 00002439-I-2019
RESOLUCION Nē 00002440-I-2019
RESOLUCION Nē 00002441-I-2019
RESOLUCION Nē 00002442-I-2019
RESOLUCION Nē 00002443-I-2019
RESOLUCION Nē 00002444-I-2019
RESOLUCION Nē 00002445-I-2019
RESOLUCION Nē 00002446-I-2019
RESOLUCION Nē 00002447-I-2019
RESOLUCION Nē 00002448-I-2019
RESOLUCION Nē 00002449-I-2019
RESOLUCION Nē 00002450-I-2019
RESOLUCION Nē 00002451-I-2019
RESOLUCION Nē 00002452-I-2019
RESOLUCION Nē 00002453-I-2019
RESOLUCION Nē 00002454-I-2019
RESOLUCION Nē 00002455-I-2019
RESOLUCION Nē 00002456-I-2019
RESOLUCION Nē 00002457-I-2019
RESOLUCION Nē 00002458-I-2019
RESOLUCION Nē 00002459-I-2019
RESOLUCION Nē 00002460-I-2019
RESOLUCION Nē 00002461-I-2019
RESOLUCION Nē 00002462-I-2019
RESOLUCION Nē 00002463-I-2019
RESOLUCION Nē 00002464-I-2019
RESOLUCION Nē 00002465-I-2019
RESOLUCION Nē 00002466-I-2019
RESOLUCION Nē 00002467-I-2019
RESOLUCION Nē 00002468-I-2019
RESOLUCION Nē 00002469-I-2019
RESOLUCION Nē 00002470-I-2019
RESOLUCION Nē 00002471-I-2019
RESOLUCION Nē 00002472-I-2019
RESOLUCION Nē 00002473-I-2019
RESOLUCION Nē 00002474-I-2019
RESOLUCION Nē 00002475-I-2019
RESOLUCION Nē 00002476-I-2019
RESOLUCION Nē 00002477-I-2019
RESOLUCION Nē 00002478-I-2019
RESOLUCION Nē 00002479-I-2019
RESOLUCION Nē 00002480-I-2019
RESOLUCION Nē 00002481-I-2019
RESOLUCION Nē 00002482-I-2019
RESOLUCION Nē 00002483-I-2019
RESOLUCION Nē 00002484-I-2019
RESOLUCION Nē 00002485-I-2019
RESOLUCION Nē 00002486-I-2019
RESOLUCION Nē 00002487-I-2019
RESOLUCION Nē 00002488-I-2019
RESOLUCION Nē 00002489-I-2019
RESOLUCION Nē 00002490-I-2019
RESOLUCION Nē 00002491-I-2019
RESOLUCION Nē 00002492-I-2019
RESOLUCION Nē 00002493-I-2019
RESOLUCION Nē 00002494-I-2019
RESOLUCION Nē 00002495-I-2019
RESOLUCION Nē 00002496-I-2019
RESOLUCION Nē 00002497-I-2019
RESOLUCION Nē 00002498-I-2019
RESOLUCION Nē 00002499-I-2019
RESOLUCION Nē 00002500-I-2019
RESOLUCION Nē 00002501-I-2019
RESOLUCION Nē 00002503-I-2019
RESOLUCION Nē 00002504-I-2019
RESOLUCION Nē 00002505-I-2019
RESOLUCION Nē 00002506-I-2019
RESOLUCION Nē 00002507-I-2019
RESOLUCION Nē 00002508-I-2019
RESOLUCION Nē 00002509-I-2019
RESOLUCION Nē 00002510-I-2019
RESOLUCION Nē 00002511-I-2019
RESOLUCION Nē 00002512-I-2019
RESOLUCION Nē 00002513-I-2019
RESOLUCION Nē 00002514-I-2019
RESOLUCION Nē 00002515-I-2019
RESOLUCION Nē 00002516-I-2019
RESOLUCION Nē 00002517-I-2019
RESOLUCION Nē 00002518-I-2019
RESOLUCION Nē 00002519-I-2019
RESOLUCION Nē 00002520-I-2019
RESOLUCION Nē 00002521-I-2019
RESOLUCION Nē 00002522-I-2019
RESOLUCION Nē 00002523-I-2019
RESOLUCION Nē 00002524-I-2019
RESOLUCION Nē 00002525-I-2019
RESOLUCION Nē 00002526-I-2019
RESOLUCION Nē 00002527-I-2019
RESOLUCION Nē 00002528-I-2019
RESOLUCION Nē 00002529-I-2019
RESOLUCION Nē 00002530-I-2019
RESOLUCION Nē 00002531-I-2019
RESOLUCION Nē 00002532-I-2019
RESOLUCION Nē 00002533-I-2019
RESOLUCION Nē 00002534-I-2019
RESOLUCION Nē 00002535-I-2019
RESOLUCION Nē 00002536-I-2019
RESOLUCION Nē 00002537-I-2019
RESOLUCION Nē 00002538-I-2019
RESOLUCION Nē 00002539-I-2019
RESOLUCION Nē 00002540-I-2019
RESOLUCION Nē 00002541-I-2019
RESOLUCION Nē 00002542-I-2019
RESOLUCION Nē 00002543-I-2019
RESOLUCION Nē 00002544-I-2019
RESOLUCION Nē 00002545-I-2019
RESOLUCION Nē 00002546-I-2019
RESOLUCION Nē 00002547-I-2019
RESOLUCION Nē 00002548-I-2019
RESOLUCION Nē 00002549-I-2019
RESOLUCION Nē 00002550-I-2019
RESOLUCION Nē 00002551-I-2019
RESOLUCION Nē 00002552-I-2019
RESOLUCION Nē 00002553-I-2019
RESOLUCION Nē 00002554-I-2019
RESOLUCION Nē 00002555-I-2019
RESOLUCION Nē 00002556-I-2019
RESOLUCION Nē 00002557-I-2019
RESOLUCION Nē 00002558-I-2019
RESOLUCION Nē 00002559-I-2019
RESOLUCION Nē 00002560-I-2019
RESOLUCION Nē 00002561-I-2019
RESOLUCION Nē 00002562-I-2019
RESOLUCION Nē 00002563-I-2019
RESOLUCION Nē 00002564-I-2019
RESOLUCION Nē 00002565-I-2019
RESOLUCION Nē 00002566-I-2019
RESOLUCION Nē 00002567-I-2019
RESOLUCION Nē 00002568-I-2019
RESOLUCION Nē 00002569-I-2019
RESOLUCION Nē 00002570-I-2019
RESOLUCION Nē 00002571-I-2019
RESOLUCION Nē 00002572-I-2019
RESOLUCION Nē 00002573-I-2019
RESOLUCION Nē 00002574-I-2019
RESOLUCION Nē 00002575-I-2019
RESOLUCION Nē 00002576-I-2019
RESOLUCION Nē 00002577-I-2019
RESOLUCION Nē 00002578-I-2019
RESOLUCION Nē 00002579-I-2019
RESOLUCION Nē 00002580-I-2019
RESOLUCION Nē 00002581-I-2019
RESOLUCION Nē 00002582-I-2019
RESOLUCION Nē 00002583-I-2019
RESOLUCION Nē 00002584-I-2019
RESOLUCION Nē 00002585-I-2019
RESOLUCION Nē 00002586-I-2019
RESOLUCION Nē 00002587-I-2019
RESOLUCION Nē 00002588-I-2019
RESOLUCION Nē 00002589-I-2019
RESOLUCION Nē 00002590-I-2019
RESOLUCION Nē 00002591-I-2019
RESOLUCION Nē 00002592-I-2019
RESOLUCION Nē 00002593-I-2019
RESOLUCION Nē 00002594-I-2019
RESOLUCION Nē 00002595-I-2019
RESOLUCION Nē 00002596-I-2019
RESOLUCION Nē 00002597-I-2019
RESOLUCION Nē 00002598-I-2019
RESOLUCION Nē 00002599-I-2019
RESOLUCION Nē 00002600-I-2019
RESOLUCION Nē 00002601-I-2019
RESOLUCION Nē 00002602-I-2019
RESOLUCION Nē 00002603-I-2019
RESOLUCION Nē 00002604-I-2019
RESOLUCION Nē 00002605-I-2019
RESOLUCION Nē 00002606-I-2019
RESOLUCION Nē 00002607-I-2019
RESOLUCION Nē 00002608-I-2019
RESOLUCION Nē 00002609-I-2019
RESOLUCION Nē 00002610-I-2019
RESOLUCION Nē 00002611-I-2019
RESOLUCION Nē 00002612-I-2019
Licitaciones
LICITACION PRIVADA Nē 06/19
LICITACION PRIVADA Nē 16/19
Concursos
CONCURSO DE PRECIOS Nē 005 / 2019
CONCURSO DE PRECIOS Nē 010 / 2019
Resoluciones junta electoral municipal
RESOLUCION Nē 064-JEM-19
RESOLUCION Nē 066-JEM-19
RESOLUCION Nē 069-JEM-19
RESOLUCION Nē 074-JEM-19
RESOLUCION Nē 077-JEM-19
RESOLUCION Nē 078-JEM-19
IMTVHS Resoluciones
RESOLUCION Nē 325 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 326 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 327 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 328 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 329 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 330 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 331 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 332 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 333 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 334 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 335 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 336 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 337 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 338 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 339 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 340 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 341 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 342 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 343 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 344 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 345 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 346 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 347 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 348 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 349 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 350 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 351 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 352 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 353 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 354 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 355 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 356 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 357 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 358 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 359 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 360 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 361 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 362 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 363 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 364 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 365 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 366 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 367 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 368 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 369 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 370 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 371 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 372 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 373 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 374 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 375 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 376 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 377 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 378 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 379 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 380 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 381 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 382 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 383 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 384 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 385 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 386 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 387 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 388 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 389 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 390 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 391 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 392 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 393 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 394 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 395 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 396 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 397 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 398 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 399 - IMTVHS - 2019
Untitled Document
Lanzan Curso de Management para Entidades Deportivas

Será dictado por la reconocida organización SPILA, en colaboración con el Municipio, de manera que será gratuito para todos los participantes. Inscripciones a partir del lunes 2 de septiembre.

Más vecinos podrán conectarse a la red de agua

La Municipalidad firmó este martes (27/8) el acta de recepción provisoria de la obra de agua de Ladera Norte con la empresa constructora SERGAS, a raíz de las gestiones realizadas con el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

Untitled Document
Licitaciķn Privada Nē 022/19: reparaciķn de Av. Juan Marcos Herman
05-12-2019
Concurso de Precios Nē 026/19: repavimentaciķn con hormigķn de calle Espaņa
05-12-2019
Licitaciķn Privada Nē 023/19: Adquisiciķn de desarmadora de cubiertas
05-12-2019
Concurso de Precios Nē 027/19: Provisiķn de hormigķn elaborado H30
05-12-2019
Llamado a Concurso Externo para Director/a de Obras Particulares
04-12-2019
Pedido de Cotizaciķn Nē 002/19: Unidades Mķviles Gastronķmicas en Playa Centenario
02-12-2019
Licitaciķn Privada Nē 020/19: transporte para colonias de verano 2020
28-11-2019
Licitaciķn Privada Nē 021/19: transporte para colonias Escuela de Montaņa verano e invierno
28-11-2019
Pedido de Cotizaciķn para ampliaciķn del CDI Pequeņos Corazones
27-11-2019
Licitaciķn Pública Nē 008/19 2ē llamado: compra de vehículo con hidroelevador
14-11-2019
Buscador