Untitled Document
stu nicholls dot com | menu - Pro dropdown #1
Boletin Oficial Nro. 249
Publicado el 19-07-2019
Ver última ediciķn
Ediciones anteriores
 
Ordenanzas
ORDENANZA Nē 3053-CM-19
ORDENANZA Nē 3054-CM-19
ORDENANZA Nē 3055-CM-19
ORDENANZA Nē 3056-CM-19
ORDENANZA Nē 3057-CM-19
ORDENANZA Nē 3058-CM-19
ORDENANZA Nē 3059-CM-19
ORDENANZA Nē 3060-CM-19
ORDENANZA Nē 3062-CM-19
ORDENANZA Nē 3065-CM-19
ORDENANZA Nē 3066-CM-19
ORDENANZA Nē 3067-CM-19
ORDENANZA Nē 3068-CM-19
ORDENANZA Nē 3069-CM-19
ORDENANZA Nē 3070-CM-19
ORDENANZA Nē 3071-CM-19
Resoluciones
RESOLUCION Nē 00002247-I-2019
RESOLUCION Nē 00002275-I-2019
RESOLUCION Nē 00002276-I-2019
RESOLUCION Nē 00002277-I-2019
RESOLUCION Nē 00002278-I-2019
RESOLUCION Nē 00002279-I-2019
RESOLUCION Nē 00002280-I-2019
RESOLUCION Nē 00002281-I-2019
RESOLUCION Nē 00002282-I-2019
RESOLUCION Nē 00002283-I-2019
RESOLUCION Nē 00002284-I-2019
RESOLUCION Nē 00002285-I-2019
RESOLUCION Nē 00002286-I-2019
RESOLUCION Nē 00002287-I-2019
RESOLUCION Nē 00002288-I-2019
RESOLUCION Nē 00002289-I-2019
RESOLUCION Nē 00002290-I-2019
RESOLUCION Nē 00002291-I-2019
RESOLUCION Nē 00002292-I-2019
RESOLUCION Nē 00002293-I-2019
RESOLUCION Nē 00002294-I-2019
RESOLUCION Nē 00002295-I-2019
RESOLUCION Nē 00002296-I-2019
RESOLUCION Nē 00002297-I-2019
RESOLUCION Nē 00002298-I-2019
RESOLUCION Nē 00002299-I-2019
RESOLUCION Nē 00002300-I-2019
RESOLUCION Nē 00002301-I-2019
RESOLUCION Nē 00002302-I-2019
RESOLUCION Nē 00002303-I-2019
RESOLUCION Nē 00002304-I-2019
RESOLUCION Nē 00002305-I-2019
RESOLUCION Nē 00002306-I-2019
RESOLUCION Nē 00002307-I-2019
RESOLUCION Nē 00002308-I-2019
RESOLUCION Nē 00002309-I-2019
RESOLUCION Nē 00002310-I-2019
RESOLUCION Nē 00002311-I-2019
RESOLUCION Nē 00002312-I-2019
RESOLUCION Nē 00002313-I-2019
RESOLUCION Nē 00002314-I-2019
RESOLUCION Nē 00002315-I-2019
RESOLUCION Nē 00002316-I-2019
RESOLUCION Nē 00002317-I-2019
RESOLUCION Nē 00002318-I-2019
RESOLUCION Nē 00002319-I-2019
RESOLUCION Nē 00002320-I-2019
RESOLUCION Nē 00002321-I-2019
RESOLUCION Nē 00002322-I-2019
RESOLUCION Nē 00002324-I-2019
RESOLUCION Nē 00002325-I-2019
RESOLUCION Nē 00002326-I-2019
RESOLUCION Nē 00002327-I-2019
RESOLUCION Nē 00002328-I-2019
RESOLUCION Nē 00002329-I-2019
RESOLUCION Nē 00002330-I-2019
RESOLUCION Nē 00002331-I-2019
RESOLUCION Nē 00002332-I-2019
RESOLUCION Nē 00002333-I-2019
RESOLUCION Nē 00002334-I-2019
RESOLUCION Nē 00002335-I-2019
RESOLUCION Nē 00002336-I-2019
RESOLUCION Nē 00002337-I-2019
RESOLUCION Nē 00002338-I-2019
RESOLUCION Nē 00002339-I-2019
RESOLUCION Nē 00002340-I-2019
RESOLUCION Nē 00002341-I-2019
RESOLUCION Nē 00002342-I-2019
RESOLUCION Nē 00002343-I-2019
RESOLUCION Nē 00002344-I-2019
RESOLUCION Nē 00002345-I-2019
RESOLUCION Nē 00002346-I-2019
RESOLUCION Nē 00002347-I-2019
RESOLUCION Nē 00002348-I-2019
RESOLUCION Nē 00002349-I-2019
RESOLUCION Nē 00002350-I-2019
RESOLUCION Nē 00002351-I-2019
RESOLUCION Nē 00002352-I-2019
RESOLUCION Nē 00002353-I-2019
RESOLUCION Nē 00002354-I-2019
RESOLUCION Nē 00002355-I-2019
RESOLUCION Nē 00002356-I-2019
RESOLUCION Nē 00002357-I-2019
RESOLUCION Nē 00002358-I-2019
RESOLUCION Nē 00002359-I-2019
RESOLUCION Nē 00002360-I-2019
RESOLUCION Nē 00002361-I-2019
RESOLUCION Nē 00002362-I-2019
RESOLUCION Nē 00002363-I-2019
RESOLUCION Nē 00002364-I-2019
RESOLUCION Nē 00002365-I-2019
RESOLUCION Nē 00002366-I-2019
RESOLUCION Nē 00002367-I-2019
RESOLUCION Nē 00002368-I-2019
RESOLUCION Nē 00002369-I-2019
RESOLUCION Nē 00002370-I-2019
RESOLUCION Nē 00002371-I-2019
RESOLUCION Nē 00002372-I-2019
RESOLUCION Nē 00002373-I-2019
RESOLUCION Nē 00002374-I-2019
RESOLUCION Nē 00002375-I-2019
RESOLUCION Nē 00002376-I-2019
RESOLUCION Nē 00002377-I-2019
RESOLUCION Nē 00002378-I-2019
RESOLUCION Nē 00002379-I-2019
RESOLUCION Nē 00002380-I-2019
RESOLUCION Nē 00002381-I-2019
RESOLUCION Nē 00002382-I-2019
RESOLUCION Nē 00002383-I-2019
RESOLUCION Nē 00002384-I-2019
RESOLUCION Nē 00002385-I-2019
RESOLUCION Nē 00002386-I-2019
RESOLUCION Nē 00002387-I-2019
RESOLUCION Nē 00002388-I-2019
RESOLUCION Nē 00002389-I-2019
RESOLUCION Nē 00002390-I-2019
RESOLUCION Nē 00002391-I-2019
RESOLUCION Nē 00002392-I-2019
RESOLUCION Nē 00002393-I-2019
RESOLUCION Nē 00002394-I-2019
RESOLUCION Nē 00002395-I-2019
RESOLUCION Nē 00002396-I-2019
RESOLUCION Nē 00002397-I-2019
RESOLUCION Nē 00002398-I-2019
RESOLUCION Nē 00002399-I-2019
RESOLUCION Nē 00002400-I-2019
RESOLUCION Nē 00002401-I-2019
RESOLUCION Nē 00002402-I-2019
RESOLUCION Nē 00002403-I-2019
RESOLUCION Nē 00002404-I-2019
RESOLUCION Nē 00002405-I-2019
RESOLUCION Nē 00002406-I-2019
RESOLUCION Nē 00002407-I-2019
RESOLUCION Nē 00002408-I-2019
RESOLUCION Nē 00002409-I-2019
RESOLUCION Nē 00002410-I-2019
RESOLUCION Nē 00002411-I-2019
RESOLUCION Nē 00002412-I-2019
RESOLUCION Nē 00002413-I-2019
RESOLUCION Nē 00002414-I-2019
RESOLUCION Nē 00002415-I-2019
RESOLUCION Nē 00002416-I-2019
RESOLUCION Nē 00002417-I-2019
RESOLUCION Nē 00002418-I-2019
RESOLUCION Nē 00002419-I-2019
RESOLUCION Nē 00002420-I-2019
RESOLUCION Nē 00002421-I-2019
RESOLUCION Nē 00002422-I-2019
RESOLUCION Nē 00002423-I-2019
RESOLUCION Nē 00002424-I-2019
RESOLUCION Nē 00002425-I-2019
RESOLUCION Nē 00002426-I-2019
RESOLUCION Nē 00002427-I-2019
RESOLUCION Nē 00002428-I-2019
RESOLUCION Nē 00002429-I-2019
RESOLUCION Nē 00002430-I-2019
RESOLUCION Nē 00002431-I-2019
RESOLUCION Nē 00002432-I-2019
RESOLUCION Nē 00002433-I-2019
RESOLUCION Nē 00002434-I-2019
RESOLUCION Nē 00002435-I-2019
RESOLUCION Nē 00002436-I-2019
RESOLUCION Nē 00002437-I-2019
RESOLUCION Nē 00002438-I-2019
RESOLUCION Nē 00002439-I-2019
RESOLUCION Nē 00002440-I-2019
RESOLUCION Nē 00002441-I-2019
RESOLUCION Nē 00002442-I-2019
RESOLUCION Nē 00002443-I-2019
RESOLUCION Nē 00002444-I-2019
RESOLUCION Nē 00002445-I-2019
RESOLUCION Nē 00002446-I-2019
RESOLUCION Nē 00002447-I-2019
RESOLUCION Nē 00002448-I-2019
RESOLUCION Nē 00002449-I-2019
RESOLUCION Nē 00002450-I-2019
RESOLUCION Nē 00002451-I-2019
RESOLUCION Nē 00002452-I-2019
RESOLUCION Nē 00002453-I-2019
RESOLUCION Nē 00002454-I-2019
RESOLUCION Nē 00002455-I-2019
RESOLUCION Nē 00002456-I-2019
RESOLUCION Nē 00002457-I-2019
RESOLUCION Nē 00002458-I-2019
RESOLUCION Nē 00002459-I-2019
RESOLUCION Nē 00002460-I-2019
RESOLUCION Nē 00002461-I-2019
RESOLUCION Nē 00002462-I-2019
RESOLUCION Nē 00002463-I-2019
RESOLUCION Nē 00002464-I-2019
RESOLUCION Nē 00002465-I-2019
RESOLUCION Nē 00002466-I-2019
RESOLUCION Nē 00002467-I-2019
RESOLUCION Nē 00002468-I-2019
RESOLUCION Nē 00002469-I-2019
RESOLUCION Nē 00002470-I-2019
RESOLUCION Nē 00002471-I-2019
RESOLUCION Nē 00002472-I-2019
RESOLUCION Nē 00002473-I-2019
RESOLUCION Nē 00002474-I-2019
RESOLUCION Nē 00002475-I-2019
RESOLUCION Nē 00002476-I-2019
RESOLUCION Nē 00002477-I-2019
RESOLUCION Nē 00002478-I-2019
RESOLUCION Nē 00002479-I-2019
RESOLUCION Nē 00002480-I-2019
RESOLUCION Nē 00002481-I-2019
RESOLUCION Nē 00002482-I-2019
RESOLUCION Nē 00002483-I-2019
RESOLUCION Nē 00002484-I-2019
RESOLUCION Nē 00002485-I-2019
RESOLUCION Nē 00002486-I-2019
RESOLUCION Nē 00002487-I-2019
RESOLUCION Nē 00002488-I-2019
RESOLUCION Nē 00002489-I-2019
RESOLUCION Nē 00002490-I-2019
RESOLUCION Nē 00002491-I-2019
RESOLUCION Nē 00002492-I-2019
RESOLUCION Nē 00002493-I-2019
RESOLUCION Nē 00002494-I-2019
RESOLUCION Nē 00002495-I-2019
RESOLUCION Nē 00002496-I-2019
RESOLUCION Nē 00002497-I-2019
RESOLUCION Nē 00002498-I-2019
RESOLUCION Nē 00002499-I-2019
RESOLUCION Nē 00002500-I-2019
RESOLUCION Nē 00002501-I-2019
RESOLUCION Nē 00002503-I-2019
RESOLUCION Nē 00002504-I-2019
RESOLUCION Nē 00002505-I-2019
RESOLUCION Nē 00002506-I-2019
RESOLUCION Nē 00002507-I-2019
RESOLUCION Nē 00002508-I-2019
RESOLUCION Nē 00002509-I-2019
RESOLUCION Nē 00002510-I-2019
RESOLUCION Nē 00002511-I-2019
RESOLUCION Nē 00002512-I-2019
RESOLUCION Nē 00002513-I-2019
RESOLUCION Nē 00002514-I-2019
RESOLUCION Nē 00002515-I-2019
RESOLUCION Nē 00002516-I-2019
RESOLUCION Nē 00002517-I-2019
RESOLUCION Nē 00002518-I-2019
RESOLUCION Nē 00002519-I-2019
RESOLUCION Nē 00002520-I-2019
RESOLUCION Nē 00002521-I-2019
RESOLUCION Nē 00002522-I-2019
RESOLUCION Nē 00002523-I-2019
RESOLUCION Nē 00002524-I-2019
RESOLUCION Nē 00002525-I-2019
RESOLUCION Nē 00002526-I-2019
RESOLUCION Nē 00002527-I-2019
RESOLUCION Nē 00002528-I-2019
RESOLUCION Nē 00002529-I-2019
RESOLUCION Nē 00002530-I-2019
RESOLUCION Nē 00002531-I-2019
RESOLUCION Nē 00002532-I-2019
RESOLUCION Nē 00002533-I-2019
RESOLUCION Nē 00002534-I-2019
RESOLUCION Nē 00002535-I-2019
RESOLUCION Nē 00002536-I-2019
RESOLUCION Nē 00002537-I-2019
RESOLUCION Nē 00002538-I-2019
RESOLUCION Nē 00002539-I-2019
RESOLUCION Nē 00002540-I-2019
RESOLUCION Nē 00002541-I-2019
RESOLUCION Nē 00002542-I-2019
RESOLUCION Nē 00002543-I-2019
RESOLUCION Nē 00002544-I-2019
RESOLUCION Nē 00002545-I-2019
RESOLUCION Nē 00002546-I-2019
RESOLUCION Nē 00002547-I-2019
RESOLUCION Nē 00002548-I-2019
RESOLUCION Nē 00002549-I-2019
RESOLUCION Nē 00002550-I-2019
RESOLUCION Nē 00002551-I-2019
RESOLUCION Nē 00002552-I-2019
RESOLUCION Nē 00002553-I-2019
RESOLUCION Nē 00002554-I-2019
RESOLUCION Nē 00002555-I-2019
RESOLUCION Nē 00002556-I-2019
RESOLUCION Nē 00002557-I-2019
RESOLUCION Nē 00002558-I-2019
RESOLUCION Nē 00002559-I-2019
RESOLUCION Nē 00002560-I-2019
RESOLUCION Nē 00002561-I-2019
RESOLUCION Nē 00002562-I-2019
RESOLUCION Nē 00002563-I-2019
RESOLUCION Nē 00002564-I-2019
RESOLUCION Nē 00002565-I-2019
RESOLUCION Nē 00002566-I-2019
RESOLUCION Nē 00002567-I-2019
RESOLUCION Nē 00002568-I-2019
RESOLUCION Nē 00002569-I-2019
RESOLUCION Nē 00002570-I-2019
RESOLUCION Nē 00002571-I-2019
RESOLUCION Nē 00002572-I-2019
RESOLUCION Nē 00002573-I-2019
RESOLUCION Nē 00002574-I-2019
RESOLUCION Nē 00002575-I-2019
RESOLUCION Nē 00002576-I-2019
RESOLUCION Nē 00002577-I-2019
RESOLUCION Nē 00002578-I-2019
RESOLUCION Nē 00002579-I-2019
RESOLUCION Nē 00002580-I-2019
RESOLUCION Nē 00002581-I-2019
RESOLUCION Nē 00002582-I-2019
RESOLUCION Nē 00002583-I-2019
RESOLUCION Nē 00002584-I-2019
RESOLUCION Nē 00002585-I-2019
RESOLUCION Nē 00002586-I-2019
RESOLUCION Nē 00002587-I-2019
RESOLUCION Nē 00002588-I-2019
RESOLUCION Nē 00002589-I-2019
RESOLUCION Nē 00002590-I-2019
RESOLUCION Nē 00002591-I-2019
RESOLUCION Nē 00002592-I-2019
RESOLUCION Nē 00002593-I-2019
RESOLUCION Nē 00002594-I-2019
RESOLUCION Nē 00002595-I-2019
RESOLUCION Nē 00002596-I-2019
RESOLUCION Nē 00002597-I-2019
RESOLUCION Nē 00002598-I-2019
RESOLUCION Nē 00002599-I-2019
RESOLUCION Nē 00002600-I-2019
RESOLUCION Nē 00002601-I-2019
RESOLUCION Nē 00002602-I-2019
RESOLUCION Nē 00002603-I-2019
RESOLUCION Nē 00002604-I-2019
RESOLUCION Nē 00002605-I-2019
RESOLUCION Nē 00002606-I-2019
RESOLUCION Nē 00002607-I-2019
RESOLUCION Nē 00002608-I-2019
RESOLUCION Nē 00002609-I-2019
RESOLUCION Nē 00002610-I-2019
RESOLUCION Nē 00002611-I-2019
RESOLUCION Nē 00002612-I-2019
Licitaciones
LICITACION PRIVADA Nē 06/19
LICITACION PRIVADA Nē 16/19
Concursos
CONCURSO DE PRECIOS Nē 005 / 2019
CONCURSO DE PRECIOS Nē 010 / 2019
Resoluciones junta electoral municipal
RESOLUCION Nē 064-JEM-19
RESOLUCION Nē 066-JEM-19
RESOLUCION Nē 069-JEM-19
RESOLUCION Nē 074-JEM-19
RESOLUCION Nē 077-JEM-19
RESOLUCION Nē 078-JEM-19
IMTVHS Resoluciones
RESOLUCION Nē 325 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 326 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 327 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 328 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 329 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 330 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 331 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 332 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 333 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 334 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 335 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 336 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 337 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 338 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 339 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 340 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 341 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 342 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 343 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 344 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 345 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 346 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 347 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 348 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 349 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 350 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 351 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 352 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 353 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 354 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 355 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 356 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 357 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 358 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 359 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 360 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 361 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 362 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 363 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 364 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 365 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 366 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 367 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 368 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 369 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 370 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 371 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 372 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 373 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 374 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 375 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 376 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 377 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 378 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 379 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 380 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 381 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 382 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 383 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 384 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 385 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 386 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 387 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 388 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 389 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 390 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 391 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 392 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 393 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 394 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 395 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 396 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 397 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 398 - IMTVHS - 2019
RESOLUCION Nē 399 - IMTVHS - 2019
Untitled Document
Cambio de fecha para la Audiencia Pública del Plan del Oeste

Estaba prevista para el lunes 12 y se traslada al 9 de septiembre para incluir la opinión de todos los involucrados.

Voluntarios de Emaús colaborarán con limpieza de la Costanera

Este sábado desde las 10 hs, voluntarios del Hogar Emaús se sumarán a la Dirección de Parques y Jardines para realizar la limpieza de la costa céntrica, tanto en playas como en veredas.

Untitled Document
Convocatoria a Audiencia Pública por Plan de Desarrollo Urbano Ambiental del Oeste
09-08-2019
Licitaciķn Privada Nē 011/19 - 2ē llamado - Ampliaciķn CDI Malvinas
08-08-2019
Registro Público Municipal de Jardines Maternales Privados
07-08-2019
Municipio retoma charlas de Educaciķn Vial en las escuelas
06-08-2019
Se vienen los Talleres de Formaciķn Carnavalera
06-08-2019
Ecotasa: Avanzan las obras en el Skate Park
05-08-2019
Elecciones municipales: ya está disponible online el padrķn definitivo
05-08-2019
Sigue la prķxima semana el Plan Calor municipal
02-08-2019
Cambios de recorrido del TUP para este domingo
02-08-2019
Municipio y privados, una sinergia imparable en Bariloche
01-08-2019
Buscador